Home

„Podstawą szczęścia jest wolność,

(…) podstawą wolności odwaga” (Tukidydes),

a podstawą odwagi wewnętrzna równowaga,

spokój i akceptacja siebie.

 

….

W swoim gabinecie psychoterapeutycznym, wykorzystując całą wiedzę i doświadczenie,

tworzę atmosferę sprzyjającą bezpiecznej i niespiesznej pracy nad własnymi trudnościami, które

oddalają od bycia szczęśliwym. Tym samym oferuję psychoterapię:

 

 

- krótkoterminową (do kilku miesięcy) w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach

- długoterminową (ponad rok) w nurcie integracyjnym

……

 

…..

ZAPRASZAM DO KONTAKTU!

Karolina Walczykowska