Home

„Podstawą szczęścia jest wolność,

(…) podstawą wolności odwaga” (Tukidydes),

a podstawą odwagi wewnętrzna równowaga,

spokój i akceptacja siebie.

 

….

W swoim gabinecie psychoterapeutycznym, wykorzystując całą wiedzę i doświadczenie,

tworzę atmosferę sprzyjającą bezpiecznej i niespiesznej pracy nad własnymi trudnościami, które

oddalają od bycia szczęśliwym. Tym samym oferuję psychoterapię

w nurcie integracyjnym i skoncentrowanym na rozwiązaniach.

……

 

…..

ZAPRASZAM DO KONTAKTU!

Karolina Walczykowska