Home

USŁUGI PSYCHOTERAPEUTYCZNE

mgr Karolina Walczykowska

….

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie psychoterapeutyczne,

tworzę atmosferę sprzyjającą

bezpiecznej i niespiesznej pracy nad własnymi trudnościami.

 

ZAPRASZAM DO KONTAKTU!

Karolina Walczykowska