Kontakt

mgr Karolina Walczykowska

tel.: +48 576 290 677

mail.: info@positivo-therapy.pl

*Nie udzielam porad i nie prowadzę sesji przez telefon bądź pocztę elektroniczną. Telefon i mail służą jedynie do umówienia wizyty oraz wyjaśnienia kwestii organizacyjnych sesji.

**Pisząc maila lub sms proszę o podanie imienia i nazwiska.

***Proszę, aby przed umówieniem terminu na pierwszą konsultację Państwa decyzja właściwie została przemyślana, ponieważ każda wizyta odwołana w dniu zarezerwowanego spotkania uniemożliwia innej osobie skorzystanie z tego terminu. Ewentualne kolejne umówienie wizyty będzie możliwe po dokonaniu przedpłaty.

——————————————————————————————————————————————-

KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO
przez POSITIVO Usługi psychologiczno-edukacyjne Karolina Walczykowska
Administrator danych osobowych
• Administratorem danych osobowych jest POSITIVO Usługi psychologiczno-edukacyjne Karolina Walczykowska z siedzibą w Gdańsku (80-339) przy al. Grunwaldzka 591/16.
Przetwarzanie danych
• Przetwarzane dane osobowe są pozyskiwane w wyniku zapisywania się pacjentów na wizyty, telefonicznie pod numerem telefonu 576290677 oraz za pomocą portalu znany lekarz.pl. Dane obejmują imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu, w niektórych przypadkach adres zamieszkania.
• Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
• Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez POSITIVO Usługi psychologiczno-edukacyjne Karolina Walczykowska polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji psychoterapeutycznej, poradnictwa i psychoterapii indywidualnej, a także ewentualnego stworzenia zaświadczenia o odbyciu konsultacji psychoterapeutycznych i/lub psychoterapii indywidualnej.
• Pani/Pana dane są przetwarzane w celu kontaktu dotyczącego dat i godzin spotkań w związku z diagnozą, konsultacją, poradnictwem bądź psychoterapią.
• Dodatkowo dane są przetwarzane w związku z wystawianiem faktury.
• Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i psychoterapii indywidualnej, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub wydania zaświadczenia.
Okres przechowywania danych
• Dane osobowe są przechowywane do momentu złożenia przez Panią/Pana żądania ich usunięcia lub rezygnacji z usług POSITIVO Usługi psychologiczno-edukacyjne Karolina Walczykowska
Przekazywanie danych
• W sytuacji konieczności wystawienia faktury dane osobowe są przekazywane firmie Biuro Rachunkowe Superata Wioletta Dworowska z siedzibą w Sopocie przy ul. Mikołaja Reja 13/15, która prowadzi obsługę finansowo-księgową dla POSITIVO (na wyraźne życzenie pacjenta dane w zakresie imienia i nazwiska, danych działalności gospodarczej, adresu, NIP).

W sytuacji superwizji – czyli merytorycznego nadzoru procesów leczenia – informacje dotyczące pacjentki/pacjenta przekazywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby (zachowana jest pełna anonimowość).

Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową psychoterapeuty.
Z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku z zachowania poufności przez prokuratora lub sąd bądź jeśli życie pacjentki/pacjenta lub innych osób będzie poważnie zagrożone.

Prawa właściciela danych osobowych
• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
• Jeśli życzą sobie Państwo usunięcia danych osobowych z bazy, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania – proszę o kontakt mailowy na adres: info@positivo-therapy.pl z POSITIVO Usługi psychologiczno-edukacyjne Karolina Walczykowska.

Dokładam wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Dane przetwarzane komputerowo są chronione w folderze zabezpieczonym hasłem.