Coaching w samorozwoju – artykuł do projektu Fundacji Impossible adresowany do przyszłych żaków! Lipiec 8, 2018 22:29

Specyfika coachingu

Coaching pomaga w zwiększeniu tempa rozwoju oraz polepszeniu efektów działania, a w konsekwencji zmaksymalizowaniu satysfakcji z życia zarówno osobistego, jak również zawodowego. Za pomocą coachingu możliwe jest ustalanie znacznie konkretniejszych celów. Osoby korzystające z jego dobrodziejstw podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności (Ireland, Law, Hussain, 2016). Dlatego też coaching stanowi proces, którego najważniejszym celem jest wzmocnienie człowieka, jak również wspieranie go w dokonywaniu przez niego zamierzonej zmiany w odniesieniu do jego własnych odkryć, samodzielnych wniosków oraz posiadanych zasobów. Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron, pomaganiu w pokonywaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu bardziej efektywnego funkcjonowania w relacjach z innymi. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania (Dilts, 2016).

Wykorzystanie narzędzi coachingu do własnego rozwoju zawodowego

W procesie coachingowym wykorzystuje się masę narzędzi, które mają za zadanie ułatwić spojrzenie na nurtujący problem z innej perspektywy i znalezienie przez siebie samego najbardziej optymalnego rozwiązania. Coach pełni w tym wypadku jedynie rolę towarzysza na tej drodze rozwoju aktywnie słuchając i zadając trafne pytania. Tym samym pomaga skupić się na rzeczywistym problemie i potencjalnym rozwiązaniu. Narzędzia, które stanowią element jego pracy, można zatem wykorzystać do samodzielnego rozwoju. W zależności od rodzaju problemu oraz predyspozycji osobowościowych jedne narzędzia mogą być bardziej pomocne a inne mniej.

Jeżeli wiadomo, co się chce osiągnąć pomocna może się okazać ‘linia czasu’, która ułatwia planowanie projektów bądź realizację celów. W przypadku, gdy mamy wiele spraw na głowie, można sięgnąć do narzędzia ‘pilne i ważne’, z pomocą którego ustalimy priorytety bądź rozwiążemy problemy z zarządzaniem czasem. Z kolei, gdy nie czujemy się pewnie w swojej roli, przydatne może być ‘skalowanie’, z pomocą którego to narzędzia odpowiemy sobie na pytanie: Co zrobić aby znaleźć się w pożądanym przez nas miejscu? Gdy jednak nie możemy podjąć właściwej decyzji, ‘metoda trzech krzeseł’, czy też ‘stół mentorów’ mogą ułatwić nam zadanie. Jeżeli natomiast stoimy na rozstaju dróg i nie wiemy, jak pokierować naszym rozwojem, czy też karierą zawodową, opiszmy sobie na głos, nagrajmy, lub spiszmy swój idealny dzień pracy. Opisz zadania, jakie wykonujesz i jak się wtedy czujesz. Czy jesteś sam, czy pracujesz w zespole, w biurze, czy w drodze, a może w domu. Pamiętaj, iż w swojej wyobraźni możesz wszystko, że nie ma żadnych ograniczeń. Następnie zadaj sobie pytanie, czy ten dzień mógłby stać się rzeczywistością? Czy mógłbyś wykonywać tę pracę codziennie? Co musiałoby się zadziać, aby ten idealny dzień stał się realny? Jakie studia, szkolenia musiałbyś ukończyć, jakie doświadczenie zdobyć, z kim porozmawiać, kogo poznać… Bowiem narzędzia coachingowe jedynie pomagają w rozwiązaniu problemów. One ich nie usuwają. Wszystko zależy od danej osoby, jej determinacji i motywacji.

Literatura

Dilts R., Od przewodnika do inspiratora, czyli coaching przez duże C, PINLP, Warszawa 2016.

Ireland S., Law H., Z. Hussain, Psychologia coachingu, PWN, Warszawa 2016.

http://impossible.org.pl/coaching-w-samorozwoju/