Cechy osobowości wpływające na poziom odczuwania satysfakcji z pracy – artykuł do projektu Fundacji Impossible adresowany do przyszłych żaków! Lipiec 8, 2018 22:43

Cechy osobowości wpływające na poziom odczuwania satysfakcji z pracy

W ostatnich latach satysfakcja zawodowa jest niejako istotą oraz jednym z celów egzystencji człowieka. Dla niektórych uzasadnia ona trud samego życia oraz powoduje, iż jest ono warte przeżycia. Co zatem wpływa na poziom odczuwania tejże satysfakcji?

Badania (Schulz i Schulz, 2001) pokazały, iż osoby odczuwające wysoką satysfakcję z wykonywanej pracy są z natury towarzyskie, a także skłonne do niesienia pomocy swoim klientom. Wykazują one ponadto większe zaangażowanie w realizacji zadań oraz w znacznie większym stopniu ich podejście jest tożsame z założeniami i działaniami przedsiębiorstwa (Alpag i Stearns, 1991). Ów towarzyskość, czy też chęć bycia pomocnym to jedynie elementy naszej osobowości. Pomijając bowiem czynniki materialne, to właśnie od cech osobowościowych w dużej mierze zależy odczuwanie satysfakcji z wykonywanej pracy, jak również satysfakcji z życia oraz tym samym poczcie sensu życia. Wszystkie te pozytywne odczucia wpływają natomiast na zwiększoną wydajność pracy. Zatem jakie cechy osobowości wpływają pozytywnie na poczucie satysfakcji z pracy?

Jak wykazała meta-analiza Judge i Mounta w roku 2002 satysfakcja z pracy wiąże się z trzema czynnikami tak zwanej wielkiej piątki, czyli pięcioczynnikowego modelu osobowości. Autorami tego modelu są Paul Costa oraz Rober McCrae. Obejmuje pięć czynników osobowości: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność. Zgodnie z badaniami (Judge i Mounta, 2002)  satysfakcja z pracy wiąże się w głównej mierze z neurotyzmem. Z badań wyniknęło, iż osoby neurotyczne częściej doświadczają negatywnych wydarzeń w życiu niż inne osoby – po części dlatego, że same angażują się w sytuacje, które wywołują przykre uczucia. Ich zachowanie w pracy nie jest wyjątkiem od tej reguły, dlatego nic dziwnego, że osoby te wykazują mniejsze zadowolone z wykonywanej pracy. Analiza pokazała, iż osoby ekstrawertyczne cechuje ogólne pozytywne samopoczucie, wysoki poziom energii oraz większa liczba przyjaciół i znajomych – także w pracy. Kontakty z nimi są dla nich nagradzające i przyczyniają się do większego zadowolenia z pracy. Badania pokazały również, iż osoby sumienne są bardziej obowiązkowe i zdolne do osiągania sukcesu. Dzięki temu ich praca przynosi im więcej zadowolenia ponieważ częściej doświadczają różnego rodzaju nagród – począwszy od tych materialnych, jak premie czy podwyżki, a skończywszy na tych niematerialnych, jak docenienie, szacunek przełożonych i współpracowników.

 

Rozwój cech osobowości

Tym samym udowodniono, iż osoby o silnym charakterze, które wiedzą, co jest dla nich dobre oraz ile z siebie mogą dać innym, mają większą szansę na satysfakcjonującą pracę bez zbędnych obciążeń emocjonalnych. Poznanie siebie, swoich relacji, reakcji emocjonalnych, dobry wgląd w swoje przeżycia ułatwia pracę i czyni ją bardziej satysfakcjonującą. W związku z tym, iż każdy człowiek jest inny, zadaj sobie pytanie, jakie cechy osobowościowe są niezbędne w twojej pracy (obecnej, bądź przyszłej, czy też tej wymarzonej). Następnie zastanów się, na ile jesteś w stanie popracować nad rozwojem tych cech i czy w ogóle wyobrażasz sobie jakąkolwiek zmianę. Trudno bowiem z introwertyka zrobić ekstrawertyka. I niekiedy lepiej poszukać pracy odpowiadającej naszym cechom osobowościowym, niż zmieniać je na siłę. Zadaj sobie też pytanie, czego potrzebujesz do dokonania tej zmiany i ile czasu może ci ona zająć. I działaj, powodzenia!

 

Literatura

Hall S., Lindzey G., Teorie osobowości, PWN, Warszawa 1990.

Kaczmarek Ł., Psychologia pozytywna w socjoterapii: rozwijanie sił charakteru, [w:] B. Jankowiak (red.) Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UAM, Poznań 2012.

Schulz, D. P., Schulz, S. E. Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa 2002.

Źródło: http://impossible.org.pl/cechy-osobowosci-a-satysfakcja-z-pracy/

www.positivo-therapy.pl

tel.: +48 669 832 819

mail: info@positivo-therapy.pl